Kadra

_MG_1331

*warsztat Klanzy 2015

Joanna Kwiatkowska-Kajdasz – dyrektor przedszkola i żłobka

Joanna Kwiatkowska-Kajdasz

Tym co sprawia, że mam siłę do życia są podróże (w tym górskie) i uprawiane regularnie sporty, a tym co sprawia, że mam motywacje do życia jest radość z profesjonalnego działania, która odbija się na twarzach dorosłych i dzieci.

Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, specjalność: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, kurs pedagogiki Marii Montessori w Szkole Podstawowej nr 102 w Poznaniu oraz roczny kurs Wczesnej Edukacji Montessori zorganizowany przez Polski Instytut Montessori w Warszawie (ukończony w wynikiem bardzo dobrym), kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI -Association Montessori Internationale), w trakcie kursu z z zakresu pedagogiki Montessori dla najmłodszych (0-3), prowadzonego przez Montessori Education w osobie Moniki Borek, członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, ukończony roczny kurs kwalifikacyjny dla kadry oświatowej oraz  seminarium Sztuka zarządzania – poradnik dla dyrektorów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wychowawca harcerski w stopniu podharcmistrzyni, 10–letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej), organizator licznych obozów letnich i zimowych, wyjazdów zagranicznych oraz szkoleń.

Kadra przedszkola

Magdalena Żowciuk-Dubiel -wychowawczyni grupy Wędrowcy

Wyobraźmy sobie, iż istnieje planeta bez szkół lub nauczycieli, gdzie nauczanie nie jest znane, a jednak jej mieszkańcy poprzez codzienne życie i poruszanie się dowiadują się wszystkich rzeczy, a w ich umysłach odbywa się cały proces nauczania. Myślicie pewnie, że przesadzam? Oczywiście, to wydaje się dziwaczne, a jednak jest rzeczywistością. To sposób, w jaki uczy się dziecko. Taką właśnie ścieżką dziecko podąża. Uczy się wszystkiego bez świadomości, że jest to nauka. Stopniowo przechodzi od nieświadomości ku świadomości, krocząc ku coraz większej radości i miłości.Maria Montessori

Dzieci fascynują mnie od lat. Obserwacja dzieci, ich beztroski, ufności, wytrwałości i ciekawości świata sprawia, że codziennie uczę się od nich czegoś nowego. W pracy metodą Montessori cenię szacunek do dziecka i umiejętność dostrzegania jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. Kiedy skupiamy się wokół dziecka i staramy się patrzeć na świat jego oczami możemy wspomagać i prowadzić dziecko ku pełnemu rozwojowi jego wyjątkowego potencjału jako człowieka.

Ukończone studia pedagogiczne na kierunku Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz na kierunku Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka Filologi polskiej na UAM oraz Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Ukończone warsztaty z zakresu pedagogiki Montessori „Życie codzienne” w Polskim Instytucie Montessori; Propedeutyczny kurs pedagogiki Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Kurs wychowawcy kolonijnego. Uczestniczka warsztatów i kursów komunikacji Porozumienia bez przemocy m.in. Słowo ma znaczenie, Ja – zrozumieć siebie, Rodzicielstwo w dialogu. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. „Wieczny student” w bezustannym dążeniu do rozwoju siebie.

Anna Kachlicka – nauczyciel anglojęzyczny grupy Wędrowcy

Szczęśliwy jest więc ten, kto odkryje jakie ma zdolności i je wykorzysta. Stanie się tym, do czego został stworzony. — fragment książki Charlotte Poussin „Metoda Montessori – naucz mnie robić to samodzielnie”

W pracy z dziećmi fascynuje mnie ich ciekawość świata, ufność i odwaga. Metoda Montessori pozwala im na pielęgnowanie tych cech, a także na harmonijny rozwój w zgodzie z własnymi potrzebami. W efekcie, dzieci stają się autonomiczne i same decydują o swoim rozwoju, co prowadzi je do odnalezienia poczucia spełnienia i satysfakcji.

Studia magisterskie na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończona specjalizacja nauczycielska, praktyki nauczycielskie odbyte na wszystkich poziomach edukacji; doświadczenie językowe zdobywane w szkole językowej, biurze tłumaczeń i międzynarodowych korporacjach. W wolnym czasie chętnie gotuję, organizuję wydarzenia rodzinne i podróżuję.

Aleksandra Knychas – wychowawczyni grupy Włóczykije i instruktor teatralny

Aleksandra Knychas

Praca z Dziećmi uwrażliwia, wyostrza zmysły i przypomina, że życie to radość tworzenia i poznawania. Długo szukałam swojej zawodowej drogi, teraz wiem, że ta jest właściwa, bo dzięki niej każdego dnia odkrywam coś nowego.

Studia magisterskie: Kulturoznawstwo– zarządzanie instytucjami kultury oraz kultura popularna, studia podyplomowe: Public Relations, Instruktor Teatralny, studia podyplomowe nauczycielskie: Pedagogika, Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna; członkini Teatru Nauczycielskiego oraz Teatru Drewniana Kurtyna; laureatka Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, spotkań Zamkowych w Olsztynie, Finału Turnieju Poezji Śpiewanej, FAMY i wielu innych; uczestniczka wakacyjnych warsztatów z piosenki oraz emisji głosu u Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego; ukończone liczne kursy, m.in. Teatr w praktyce, Warsztaty z przyjemności pisania, Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki, Zawód nauczyciel-reżyser, Organizacja dużych imprez kulturalnych, Warsztat pracy twórczej, Laboratorium teatru (na przykładzie pracy artystycznej Teatru Animacji), Zarządzanie placówkami oświaty, Kurs języka migowego oraz pierwszy kontakt z osobą niesłyszącą (organizowane przez Towarzystwo Osób Niesłyszących).

Agnieszka Kołodziejczak – nauczyciel anglojęzyczny grupy Włóczykije

Dorośli bardzo często uważają, że wszystko wiedzą, że odkryli najważniejsze mechanizmy działania wszechświata i sposoby, jak się w nim odnaleźć. Praca z dziećmi na co dzień przypomina mi o jednym z najsłynniejszych zdań wypowiedzianych przez Sokratesa: scio me nihil scire. Dzięki moim młodszym podopiecznym czerpię radość z poznawania tego, co tylko z pozoru wydaje mi się znajome, a każdy nowy dzień jest dla mnie ekscytującą przygodą. W wolnym czasie najchętniej sięgam po książki historyczne, rysuję i uprawiam sport.

Studia magisterskie na kierunku archeologia, studia magisterskie na kierunku historia, specjalność nauczycielska, aktualnie studentka Wydziału Studiów Edukacyjnych – kierunek wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, certyfikat PTE General (poziom 4), doświadczenie językowe zdobywane również za granicą, udział w szkoleniach i kursach, doświadczenie z dziećmi zdobywane indywidualnie i w trakcie studiów.

Joanna Małuszek – wychowawca grupy Poszukiwacze

Staram się być w życiu pozytywnym  przewodnikiem, wspierać, ale nie prowadzić za rękę. W swojej pracy z dziećmi pamiętam, że kiedyś sama byłam dzieckiem. Największą satysfakcją jest dla mnie, gdy widzę dziecięcą radość z samodzielnych osiągnięć.

Studia magisterskie na specjalizacji Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe oraz studia licencjackie z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w 2016 roku ukończony dwuletni kurs Wczesnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori z siedzibą w Warszawie; 9-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte jako wychowawca w Związku Harcerstwa Polskiego; organizator cotygodniowych oraz weekendowych spotkań dla dzieci, zimowych oraz letnich wyjazdów; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związkowych; ukończony kurs opiekuna kolonijnego oraz kurs kierownika placówek wypoczynku; na co dzień zainteresowana historią miasta Poznania, eksperymentowaniem w kuchni, poznawaniem świata pieszo i rowerem

Marzena Napierała – nauczyciel anglojęzyczny grupy Poszukiwacze

Marzena NapierałaW pracy z dziećmi najbardziej cieszą mnie ich spontaniczne reakcje. W nich odnajduję inspiracje do kreowania przyjaznej rzeczywistości przedszkolnej.

Absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i początkowa z językiem angielskim oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna;  doświadczenie w pracy z dziećmi wyniesione i z przedszkola, i z zajęć indywidualnych; w trakcie doszkalania się w zakresie metody Montessori, uczestniczka licznych warsztatów, m.in. z metody Froebla, z kształtowania odporności emocjonalnej i sztuce motywowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; z zakresu pedagogiki cyrku; kurs wychowawcy kolonijnego; w ciągłym rozwoju języka angielskiego – w trakcie kursu językowego CAE.

Kadra żłobka

Anna Michalska – wychowawczyni Maluszków

Anna Michalska

Tyle, ile damy dziecku, tyle zaniesie z sobą w dorosły świat. Warto więc, aby jego bagaż obfity był w pozytywne doświadczenia, aby dziecko wzrastało w poczuciu sensu i miłości.

Ukończone studia pedagogiczne Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Neurodydaktyka z arteterapią, Komunikacja społeczna. Kurs edukacji Montessori dzieci w wieku przedszkolnym, organizowany przez SP nr 102 w Poznaniu, kurs edukacji żłobkowej Pomagać życiu prowadzony przez Emi Yuda (międzynarodowy dyplom AMI), kurs I pomocy, animatora czasu wolnego i inne. Doświadczenie w pracy pedagoga zdobywane podczas praktyki indywidualnej, prowadzonych animacji i zajęć dla dzieci w wieku 2 – 10 lat oraz pracy w przedszkolu i żłobku.

Marta Nowacka – anglojęzyczna nauczycielka Maluszków

To właśnie najmłodsi podopieczni dają mi największą radość i satysfakcję z wykonywanej pracy. Każdy miesiąc, czasami nawet każdy kolejny dzień przynosi widoczne efekty dziecięcych starań, nowe umiejętności, a drobne osiągnięcia są wielkimi sukcesami. Możliwość obserwowania tego procesu jest dla mnie największą nagrodą.

Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: licencjat Edukacja Elementarna i Język Angielski; studia magisterskie Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe; kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI – Association Montessori Internationale), kilkuletnie doświadczenie w placówce anglojęzycznej jako wychowawca grupy; nauczycielka języka angielskiego; prywatnie mama rocznej Jadwini; z urodzenia i zasiedzenia Poznanianka.

Agnieszka Wojtkowiak-Szlachcic – nauczycielka Maluszków

Agnieszka Wojtkowiak-Szlachcic

Praca z dziećmi jest dla mnie największym darem, ale i niezwykłą odpowiedzialnością. Dzieci mają w sobie potencjał i siłę na stanie się spełnionymi i szczęśliwymi dorosłymi, ale to od nas opiekunów zależy czy pozwolimy im zakwitnąć, uwierzymy w ich kompetencje i zdolność bycia odpowiedzialnym za siebie i innych, damy przestrzeń na poszukiwanie własnego ja, uszanujemy ich integralność, pozwolimy na autentyczność, nie pozbawimy równej dorosłym godności. Z wykształcenia jestem biologiem i niezwykle fascynuje mnie jak to czego doświadczamy jako dzieci wpływa na rozwój mózgu. W swojej pracy inspiruję się filozofią Jespera Juula, rodzicielstwem bliskości i komunikacją bez przemocy. Pragnę aby dzieci w Przystani Maluszka wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i własnej wartości.

studia biotechnologiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ukończone studia doktoranckie w Zakładzie Ekspresji Genów na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Kurs zawodowy „Opiekun w Żłobku i Klubie Malucha”, kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI – Association Montessori Internationale),  Kursy i warsztaty dla rodziców i nauczycieli m.in dotyczące dziecięcych emocji i nieprzemocowych sposobów komunikacji  prowadzone przez Agnieszkę Stein i Pracownie Relacji Flow; ciągłe dokształcanie poprzez czytanie książek z zakresu pedagogiki, psychologii, neuropsychologii i neurobiologii; doświadczenie zdobywane jako mama i opiekunka dziecięca.

Kadra placówki

Aleksandra Krysiewicz – psycholog przedszkola

Praca z ludźmi i dla ludzi to mój cel, to ja. Moje wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe są ściśle ze sobą powiązane. Praca z najmłodszymi ludźmi jest wielkim wyzwaniem, a to jak temu sprostamy zależy tylko od nas samych. Uśmiech dziecka jest dla mnie najcenniejszą zapłatą. Prywatnie jestem mamą zanurzoną w nurcie rodzicielstwa bliskości, uwielbiam poznawać inne kultury – najlepiej od podszewki, zarażam tą pasją moją córkę.

Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych kierunek psychologia oraz Wydział Teologii kierunek dialog społeczny; absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa: przygotowanie pedagogiczne, oraz wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori w Szkole Podstawowej nr 102 w Poznaniu oraz kursów z zakresu: muzykoterapii; relaksacji; pracy z dziećmi z nadpobudliwością; dziećmi w procesie żałoby; z zaburzeniami zachowania; przejawiających zachowania agresywne; doświadczenie wolontariusza w pracy z małym dzieckiem, praktyka w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w ciągłym poszukiwaniu nowej wiedzy.

Elżbieta Strzelczak –  neurologopeda

Elżbieta Strzelczak

Jako logopeda początkowo pracowałam w kilku przedszkolach i w szkole. Wkrótce jednak postanowiłam wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności, aby skuteczniej pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Ukończyłam szereg warsztatów oraz studia z zakresu neurologopedii. Zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną wykorzystuję w swojej pracy (m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji, własna praktyka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Kaliszu). Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu warsztatach naukowo-szkoleniowych. W wolnych chwilach oddaję się swojemu hobby: podróżowaniu i oglądaniu dobrych filmów.

absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, doświadczenie w pracy pedagoga i nauczyciela w szkole podstawowej, w 2001 roku ukończone podyplomowe studia w zakresie logopedii oraz studia w zakresie Neurologopedii na UMCS w Lublinie, ukończone liczne warsztaty i szkolenia (m.in. z kinezjologii, masaży usprawniających, komunikacji alternatywnej).


Zadanie nauczyciela [Montessori] nie jest ani małe, ani łatwe! Musi on przygotować ogromną ilość wiedzy, aby zaspokoić mentalny głód dziecka, i nie jest, jak zwykły nauczyciel, ograniczony przez podręcznik.

Maria Montessori