Dokumenty

Karta zgłoszenia do przedszkola

Karta zgłoszenia do żłobka

Dostarczenie karty zgłoszenia

Po dostarczeniu karty zgłoszenia zapraszamy na spotkanie nt. metody Montessori oraz filozofii pracy przedszkola. Na spotkaniu otrzymają Państwo zebrane w pigułce informacje o Przystani Odkrywców. Po zaakceptowaniu ich oraz wpłaceniu wpisowego, przygotujemy umowę o świadczenie usługi dydaktyczno-wychowawczej.

468_20