Misja i cele

Misja

Od pierwszych samodzielnych kroków do mądrych, odważnych i odpowiedzialnych decyzji.

268_6_1421049118_53563

Cele

W naszym przedszkolu najważniejsze są 4 cele:

  • nawiązanie autentycznej, pełnej zrozumienia i ciepła więzi z każdym małym Odkrywcą przez członków naszego zespołu,
  • realizacja dobrego programu Montessori, kładącego nacisk na wszechstronny rozwój, na poczucie sprawstwa i na wzięcie odpowiedzialności za siebie oraz za swoje otoczenie (bez stosowania metody kar i nagród),
  • budowanie atmosfery zaufania oraz szacunku,
  • otwartość na i dla rodziców, tak aby czuli, że Przystań, w której zostawiają swoje Pociechy, jest miejscem  bezpiecznym.

Nic nie zwalnia człowieka od odpowiedzialności za własne życie. Stąd proces wychowania powinien przygotować do działania, decydowania, wartościowania i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów w przyszłości. Aby dziecko to potrafiło, musi mieć zaufanie do własnych kompetencji i możliwości, musi sobie ufać i mieć poczucie własnej wartości. Kształtowaniu takiej postawy w naszym przedszkolu sprzyja dobrze wypełniana rola nauczyciela.

warsztat-34

Bo jakie początki, takie będzie wszystko.

Jan Amos Komeński