Filozofia pracy

W naszej Przystani patrzymy na dzieci jak na wolnych, niezależnych i autentycznych młodych ludzi, którzy zasługują na nasz szacunek i zaufanie. I właśnie na tych wartościach opiera się pedagogika Montessori. Szacunku do podmiotowości, wolności i autonomii. Zaufaniu do kompetencji. Nasze dzieci same wybierają rodzaj aktywności, czas, miejsce oraz towarzystwo.

Nie zmuszamy, nie krzyczymy, nie karzemy, nie manipulujemy, nie wywieramy presji, nie sprawiamy przykrości oraz nie przeszkadzamy. Pokazujemy, motywujemy, obserwujemy, słuchamy i wspieramy. Ufamy, że dzieci wiedzą czego potrzebują, potrafią jasno wyznaczać swoje preferencje i granice (np. kontaktów fizycznych, głodu). Pomagamy im w nauczeniu się dobrej, skutecznej komunikacji i w zaspokajaniu swoich potrzeb w sposób akceptowalny społecznie tj. z poszanowaniem innych osób. Pokazujemy własnym przykładem i popieramy słowa czynami.

Ufamy, że dzieci zawsze zachowują się najlepiej jak umieją, że dążą tylko do spełniania swoich potrzeb, a ich „niepożądane” społecznie zachowanie jest przejawem niedojrzałości i nieznajomości innych strategii. Dajemy dziecku czas na rozwój i na nabycie nowych umiejętności.

Pokazujemy różne sposoby zaspokajania swoich pragnień i uczymy samodzielnie rozwiązywać problemy: „Teraz z tym materiałem pracuje Zosia, nie przeszkadzaj jej, proszę, chodź poszukamy dla Ciebie czegoś ciekawego”. „Nie lubię krzyku, to bardzo mi przeszkadza. Proszę mów ciszej”, „Chciałbyś to mieć? Co możesz teraz zrobić?”, „Nie podoba Ci się jak Jaś tak robi? Co możesz mu powiedzieć?”, „Potrzebujesz pomocy?”

To nasze dzieci będą budowały naszą przyszłość. Dążymy do wychowywania dziecka na współodczuwającą, rozumiejącą potrzeby swoje i innych, świadomą swoich talentów, szanującą siebie i innych, a przy tym niezależną i indywidualną osobę.

W swojej pracy czerpiemy z Porozumienia bez Przemocy oraz filozofii duńskiego terapeuty i pedagoga Jespera Juula. Używamy języka osobistego (JA lubię, nie lubię, chcę, nie chcę), bliskie są nam idee wychowania opartego na przywiązaniu i Rodzicielstwa Bliskości. Nauczyciele świadomie nawiązują i budują osobistą, bliską emocjonalnie więź z każdym dzieckiem. Odpowiadamy na potrzeby dzieci, przytulamy oraz wspieramy emocjonalnie.


Ludzie przyszłych pokoleń będą silnymi ludźmi, jeśli będą niezależni i wolni.

Maria Montessori