Kadra

_MG_1331

*warsztat Klanzy 2015

Joanna Kwiatkowska-Kajdasz – dyrektor przedszkola i żłobka

Joanna Kwiatkowska-Kajdasz

Tym co sprawia, że mam siłę do życia są dzieci, oglądanie jak wzrastają pod moimi skrzydłami sprawia mi niezwykłą radość, a tym co sprawia, że mam motywacje do pracy jest zadowolona i zmotywowana do pracy kadra.  

Studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, specjalność: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kurs pedagogiki Marii Montessori w Szkole Podstawowej nr 102 w Poznaniu oraz roczny kurs Wczesnej Edukacji Montessori zorganizowany przez Polski Instytut Montessori w Warszawie (ukończony w wynikiem bardzo dobrym), roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii, kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI -Association Montessori Internationale), kurs z z zakresu pedagogiki Montessori dla najmłodszych (0-3), prowadzonego przez Montessori Education (prowadzący: Monika Borek), kurs coachingu opartego na Empatii zorganizowanego przez Szkołę Trenerów, członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, roczny kurs kwalifikacyjny dla kadry oświatowej oraz seminarium Sztuka zarządzania – poradnik dla dyrektorów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, warsztat minimediacji i o złości (Katarzyna Dworaczyk), kurs terapii ręki, kurs Integralnego Studium Rozwoju Osobistego zorganizowany przez Szkołę Trenerów Empatii, wychowawca harcerski w stopniu podharcmistrzyni, 10–letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej) w ZHP, organizator licznych obozów letnich i zimowych, wyjazdów zagranicznych oraz szkoleń, prywatnie mama dwójki dzieci zafascynowana bliskościowym podejściem do wychowania

Kadra przedszkola

Agnieszka Stefaniak – wychowawca grupy Wędrowcy

Autentyczność w relacjach, bycie częścią przygotowanego otoczenia na indywidualnej drodze rozwoju Małego Odkrywcy, towarzyszenie w odkrywaniu świata z perspektywy dziecka, to cenne doświadczenia, które w codziennej pracy dostarczają mi mnóstwo radości i są źródłem refleksyjnego działania oraz nieustannej nauki uważności i pokory.

Studia magisterskie na specjalizacji pedagogika specjalna, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii,  doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywane od kilku lat jako wolontariusz, współorganizator warsztatów, projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, a także jako nauczyciel w grupie przedszkolnej, terapeuta; wiedza oraz warsztat pracy poszerzany na kursach i szkoleniach m.in.: Metoda INPP (program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard), Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, „Terapeutyczne narzędzia pracy ze złością i agresją dziecięcą”, ukończony dwuletni kurs Wczesnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori z siedzibą w Warszawie; ukończony kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Dojrzewalnię Róż z Warszawy, terapeuta ręki, arteterapeuta, w ciągłym doskonaleniu się.

Agata Banasik – nauczyciel anglojęzyczny grupy Wędrowcy

Od wielu lat pasjonuje mnie nauczanie języka angielskiego, a zwłaszcza proces przyswajania nowego języka przez najmłodszych. Myśl, że codziennie mogę uczestniczyć w rozwoju językowym dzieci sprawia, że swoją pracę wykonuję z przyjemnością i ogromną motywacją. Uważam, że budowanie zdrowej relacji z dzieckiem, pełnej zaufania i empatii jest kluczem do sukcesu zarówno w nauczaniu języka, jak i w ogólnym rozwoju dziecka.

Studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność edukacja elementarna i język angielski oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; studia podyplomowe z pedagogiki Montessori w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, organizowane przez CUD Montessori w Poznaniu, Ukończone 2 części: przedszkolna i wczesnoszkolna.

Kamila Borzemska – nauczycielka grupy Wędrowcy

„Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi”- właśnie tym kieruję się pracując z dziećmi.

Przez większość mojej edukacji kształciłam się w zakresie hotelarstwa i gastronomii- marzyłam o własnej restauracji, ale kiedy cofnę się do dzieciństwa, to zawsze chciałam zostać nauczycielką. Będąc w przedszkolu, opiekowałam się moimi koleżankami z grupy, pomagałam paniom, a w domu prowadziłam zajęcia dla moich zabawek. Po wielu, wielu latach to pragnienie do mnie powróciło, za co jestem bardzo wdzięczna. Doświadczenia w pracy z dziećmi nabierałam podczas 3 letniej pracy w leśnym przedszkolu, prowadząc grupę. Natura jest mi bardzo bliska. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo ciepła i spełnienia. Bliskie jest mi podejście Jespera Juula. Dzieciom pragnę dać poczucie bliskości, miłości i zrozumienia.

  • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- specjalizacja hotelarstwo i gastronomia
  • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu- Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym
  • Kurs przedszkolny Montessori w Polskim Centrum Montessori
  • Kurs opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku i klubie malucha
  • Kurs pierwszego stopnia Sensoplastyka
  • Udział w licznych kursach, szkoleniach i webinarach dotyczących pedagogiki przedszkolnej.

Dagmara Jaroszek – nauczyciel anglojęzyczny grupy Poszukiwacze

Studia Uniwersytet im. A. Mickiewicza, specjalność edukacja wczesnoszkolna i język angielski; edukacja wczesnoszkolna i wychowanie fizyczne; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną; kurs Żłobkowy Montessori w Centrum Edukacji Montessori; kurs przedszkolny Montessori Polskiego Centrum Montessori, doświadczenie w pracy w szkole językowej oraz w prowadzeniu warsztatów i projektów dla dzieci (m.in. Przedszkolaki na uniwersytecie, Kindernalia), wolontariusz, pasjonata języka angielskiego, od lat związana ze sportem (trener fitnessu, od 2018 roku trenuje judo)

Katarzyna Przybycin – nauczyciel Przystani Odkrywców

Dziecięca ciekawość świata i ciągłe dążenie do jego odkrywania przez obserwowanie, doświadczanie, przeżywanie jest tym, co w pracy z najmłodszymi fascynuje i dodaje motywacji do codziennego towarzyszenia, inspirowania oraz wspólnego zauważania piękna świata i najmniejszych radości.

Studia magisterskie na kierunku Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; roczny kurs metody Montessori ukończony w Polskim Centrum Montessori; współtwórca innowacyjnego programu edukacyjnego dla przedszkola metodą projektów oraz pomocy dydaktycznych wykorzystujących tablicę interaktywną; szkolenie w zakresie budowania dialogów otwierających na wypowiedź dziecka, techniką QtA (Questioning the Author); uczestniczka warsztatów metodycznych; doświadczenie zdobywane w indywidualnej pracy z dziećmi; prywatnie mama trójki dzieci, zainteresowana rodzinnym poznawaniem świata i pieczeniem

Kadra żłobka

Agnieszka Wojtkowiak-Szlachcic – nauczycielka Maluszków

Agnieszka Wojtkowiak-Szlachcic

Praca z dziećmi jest dla mnie największym darem, ale i niezwykłą odpowiedzialnością. Dzieci mają w sobie potencjał i siłę na stanie się spełnionymi i szczęśliwymi dorosłymi, ale to od nas opiekunów zależy czy pozwolimy im zakwitnąć, uwierzymy w ich kompetencje i zdolność bycia odpowiedzialnym za siebie i innych, damy przestrzeń na poszukiwanie własnego ja, uszanujemy ich integralność, pozwolimy na autentyczność, nie pozbawimy równej dorosłym godności. Z wykształcenia jestem biologiem i niezwykle fascynuje mnie jak to czego doświadczamy jako dzieci wpływa na rozwój mózgu. W swojej pracy inspiruję się filozofią Jespera Juula, rodzicielstwem bliskości i komunikacją bez przemocy. Pragnę aby dzieci w Przystani Maluszka wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i własnej wartości.

studia biotechnologiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ukończone studia doktoranckie w Zakładzie Ekspresji Genów na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Kurs zawodowy „Opiekun w Żłobku i Klubie Malucha”, kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI – Association Montessori Internationale), roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii, Kursy i warsztaty dla rodziców i nauczycieli m.in dotyczące dziecięcych emocji i nieprzemocowych sposobów komunikacji  prowadzone przez Agnieszkę Stein i Pracownie Relacji Flow; ciągłe dokształcanie poprzez czytanie książek z zakresu pedagogiki, psychologii, neuropsychologii i neurobiologii; doświadczenie zdobywane jako mama trójki dzieci i opiekunka dziecięca.

Kadra placówki

Aleksandra Krysiewicz – psycholog przedszkola

„Praca z ludźmi i dla ludzi to mój cel, to ja. Moje wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe są ściśle ze sobą powiązane. Praca z najmłodszymi ludźmi jest wielkim wyzwaniem, a to jak temu sprostamy zależy tylko od nas samych. Uśmiech dziecka jest dla mnie najcenniejszą zapłatą. Prywatnie jestem mamą zanurzoną w nurcie rodzicielstwa bliskości, uwielbiam poznawać inne kultury – najlepiej od podszewki, zarażam tą pasją moją córkę”.

Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych kierunek psychologia oraz Wydział Teologii kierunek dialog społeczny; absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa: przygotowanie pedagogiczne, oraz wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori w Szkole Podstawowej nr 102 w Poznaniu oraz rocznego kursu Porozumienia bez przemocy organizowanego przez Szkołę Trenerów komunikacji opartej na empatii oraz kursów z zakresu: muzykoterapii; relaksacji; pracy z dziećmi z nadpobudliwością; dziećmi w procesie żałoby; z zaburzeniami zachowania; przejawiających zachowania agresywne, seksualności dziecka i wielu innych. Doświadczenie wolontariusza w pracy z małym dzieckiem w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Wykładowca akademicki i opiekun studentów, mentor w Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czarneckiego EFC. W trakcie certyfikacji na terapeutę systemowego. W ciągłym poszukiwaniu nowej wiedzy.


Zadanie nauczyciela [Montessori] nie jest ani małe, ani łatwe! Musi on przygotować ogromną ilość wiedzy, aby zaspokoić mentalny głód dziecka, i nie jest, jak zwykły nauczyciel, ograniczony przez podręcznik.

Maria Montessori