Kadra

_MG_1331

*warsztat Klanzy 2015

Joanna Kwiatkowska-Kajdasz – dyrektor przedszkola i żłobka

Joanna Kwiatkowska-Kajdasz

Tym co sprawia, że mam siłę do życia są podróże (w tym górskie) i uprawiane regularnie sporty, a tym co sprawia, że mam motywacje do życia jest radość z profesjonalnego działania, która odbija się na twarzach dorosłych i dzieci.

Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, specjalność: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, kurs pedagogiki Marii Montessori w Szkole Podstawowej nr 102 w Poznaniu oraz roczny kurs Wczesnej Edukacji Montessori zorganizowany przez Polski Instytut Montessori w Warszawie (ukończony w wynikiem bardzo dobrym), roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii, kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI -Association Montessori Internationale), w trakcie kursu z z zakresu pedagogiki Montessori dla najmłodszych (0-3), prowadzonego przez Montessori Education w osobie Moniki Borek, członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, ukończony roczny kurs kwalifikacyjny dla kadry oświatowej oraz  seminarium Sztuka zarządzania – poradnik dla dyrektorów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wychowawca harcerski w stopniu podharcmistrzyni, 10–letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej), organizator licznych obozów letnich i zimowych, wyjazdów zagranicznych oraz szkoleń.

Kadra przedszkola

Agnieszka Stefaniak – wychowawca grupy Wędrowcy

Autentyczność w relacjach, bycie częścią przygotowanego otoczenia na indywidualnej drodze rozwoju Małego Odkrywcy, towarzyszenie w odkrywaniu świata z perspektywy dziecka, to cenne doświadczenia, które w codziennej pracy dostarczają mi mnóstwo radości i są źródłem refleksyjnego działania oraz nieustannej nauki uważności i pokory.

Studia magisterskie na specjalizacji pedagogika specjalna, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii,  doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywane od kilku lat jako wolontariusz, współorganizator warsztatów, projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, a także jako nauczyciel w grupie przedszkolnej, terapeuta; wiedza oraz warsztat pracy poszerzany na kursach i szkoleniach m.in.: Metoda INPP (program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard), Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, „Terapeutyczne narzędzia pracy ze złością i agresją dziecięcą”, ukończony dwuletni kurs Wczesnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori z siedzibą w Warszawie; ukończony kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Dojrzewalnię Róż z Warszawy.

Honorata Klejnowska – nauczyciel anglojęzyczny grupy Wędrowcy

Moim głównym polem zainteresowania jest językowa edukacja najmłodszych, ponieważ to ona daje największą szansę na efektywne i naturalne przyswojenie języka obcego. Forma zabawy przynosząca radość dzieciom i mnie, a jednocześnie ucząca je rozumienia i posługiwania się językiem obcym jest jedną z najskuteczniejszych metod nauczania. Nie ma większej satysfakcji niż świadomość, że nauka języka angielskiego jest dla dzieci świetną zabawą, przez którą rozwijają swoje umiejętności językowe. Wolne chwile poświęcam na jazdę na rowerze oraz czytanie książek. Wakacje najchętniej spędzam w Bieszczadach regenerując siły.

studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Pedagogika Elementarna i Język Angielski na Uniwersytecie im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu, ukończony w 2012 roku kurs pedagogiki Marii Montessori w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, zaś w 2014 roku z wyróżnieniem roczny kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci języka angielskiego, udział w różnorodnych szkoleniach i warsztatach, w ciągłym poszukiwaniu nowych i najbardziej skutecznych metod nauczania języka

Aleksandra Knychas – wychowawczyni grupy Włóczykije i instruktor teatralny

Praca z Dziećmi uwrażliwia, wyostrza zmysły i przypomina, że życie to radość tworzenia i poznawania. Długo szukałam swojej zawodowej drogi, teraz wiem, że ta jest właściwa, bo dzięki niej każdego dnia odkrywam coś nowego.

Studia magisterskie: Kulturoznawstwo– zarządzanie instytucjami kultury oraz kultura popularna, studia podyplomowe: Public Relations, Instruktor Teatralny, studia podyplomowe nauczycielskie: Pedagogika, Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna; ukończony dwuletni kurs Wczesnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori z siedzibą w Warszawie, roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii, członkini Teatru Nauczycielskiego oraz Teatru Drewniana Kurtyna; laureatka Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, spotkań Zamkowych w Olsztynie, Finału Turnieju Poezji Śpiewanej, FAMY i wielu innych; uczestniczka wakacyjnych warsztatów z piosenki oraz emisji głosu u Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego; ukończone liczne kursy, m.in. Teatr w praktyce, Warsztaty z przyjemności pisania, Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki, Zawód nauczyciel-reżyser, Organizacja dużych imprez kulturalnych, Warsztat pracy twórczej, Laboratorium teatru (na przykładzie pracy artystycznej Teatru Animacji), Zarządzanie placówkami oświaty, Kurs języka migowego oraz pierwszy kontakt z osobą niesłyszącą (organizowane przez Towarzystwo Osób Niesłyszących)

Joanna Małuszek – wychowawca grupy Poszukiwacze

Staram się być w życiu pozytywnym  przewodnikiem, wspierać, ale nie prowadzić za rękę. W swojej pracy z dziećmi pamiętam, że kiedyś sama byłam dzieckiem. Największą satysfakcją jest dla mnie, gdy widzę dziecięcą radość z samodzielnych osiągnięć.

Studia magisterskie na specjalizacji Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe oraz studia licencjackie z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w 2016 roku ukończony dwuletni kurs Wczesnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori z siedzibą w Warszawie; roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii; 9-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte jako wychowawca w Związku Harcerstwa Polskiego; organizator cotygodniowych oraz weekendowych spotkań dla dzieci, zimowych oraz letnich wyjazdów; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związkowych; ukończony kurs opiekuna kolonijnego oraz kurs kierownika placówek wypoczynku; na co dzień zainteresowana historią miasta Poznania, eksperymentowaniem w kuchni, poznawaniem świata pieszo i rowerem

Marzena Napierała – nauczyciel anglojęzyczny grupy Poszukiwacze

W pracy z dziećmi najbardziej cieszą mnie ich spontaniczne reakcje. W nich odnajduję inspiracje do kreowania przyjaznej rzeczywistości przedszkolnej.

Absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i początkowa z językiem angielskim oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna;  doświadczenie w pracy z dziećmi wyniesione i z przedszkola, i z zajęć indywidualnych; w trakcie doszkalania się w zakresie metody Montessori, uczestniczka licznych warsztatów, m.in. z metody Froebla, z kształtowania odporności emocjonalnej i sztuce motywowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; z zakresu pedagogiki cyrku; kurs wychowawcy kolonijnego; w ciągłym rozwoju języka angielskiego – w trakcie kursu językowego CAE.

Barbara Koralewska – nauczyciel grupy Poszukiwacze

Jestem aktywną, pełną energii i zapału do pracy osobą. Szukam nowych rozwiązań i metod w pracy. Nie zatrzymuje się tylko podążam za dzieckiem, bo najważniejsza jest dla mnie jego faza wrażliwa, a nie wiek. Dzięki wnikliwej analizie rozwijam w dzieciach wrodzoną kreatywność, plastyczność w myśleniu i działaniu oraz innowacyjność.

Studia licencjackie na dwóch kierunkach: praca socjalna i resocjalizacja oraz doradztwo zawodowe i personalne. Studia magisterskie na specjalności pedagogika resocjalizacja. Studia podyplomowe edukacja przedszkolna oraz wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel prowadzący w grupie przedszkolnej. Wiedza oraz kwalifikacje poszerzane w wielu kursach i szkoleniach takich jak: Metoda Marii Montessori, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektów, cykl warsztatów aktywizujących Klanza, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Minimediacje z dziećmi, Arteterapia jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej w przedszkolu, warsztaty Metodyczne aspekty planowania miesięcznego i dziennego pracy nauczyciela itd. Prywatnie mama dwójki aktywnych chłopców, dzięki którym poznaje tajniki macierzyństwa.

Kadra żłobka

Agnieszka Wojtkowiak-Szlachcic – wychowawczyni Maluszków

Agnieszka Wojtkowiak-Szlachcic

Praca z dziećmi jest dla mnie największym darem, ale i niezwykłą odpowiedzialnością. Dzieci mają w sobie potencjał i siłę na stanie się spełnionymi i szczęśliwymi dorosłymi, ale to od nas opiekunów zależy czy pozwolimy im zakwitnąć, uwierzymy w ich kompetencje i zdolność bycia odpowiedzialnym za siebie i innych, damy przestrzeń na poszukiwanie własnego ja, uszanujemy ich integralność, pozwolimy na autentyczność, nie pozbawimy równej dorosłym godności. Z wykształcenia jestem biologiem i niezwykle fascynuje mnie jak to czego doświadczamy jako dzieci wpływa na rozwój mózgu. W swojej pracy inspiruję się filozofią Jespera Juula, rodzicielstwem bliskości i komunikacją bez przemocy. Pragnę aby dzieci w Przystani Maluszka wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i własnej wartości.

Studia biotechnologiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ukończone studia doktoranckie w Zakładzie Ekspresji Genów na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Kurs zawodowy „Opiekun w Żłobku i Klubie Malucha”, kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI – Association Montessori Internationale), roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii, Kursy i warsztaty dla rodziców i nauczycieli m.in dotyczące dziecięcych emocji i nieprzemocowych sposobów komunikacji  prowadzone przez Agnieszkę Stein i Pracownie Relacji Flow; ciągłe dokształcanie poprzez czytanie książek z zakresu pedagogiki, psychologii, neuropsychologii i neurobiologii; doświadczenie zdobywane jako mama i opiekunka dziecięca.

Marta Nowacka – anglojęzyczna nauczycielka Maluszków

To właśnie najmłodsi podopieczni dają mi największą radość i satysfakcję z wykonywanej pracy. Każdy miesiąc, czasami nawet każdy kolejny dzień przynosi widoczne efekty dziecięcych starań, nowe umiejętności, a drobne osiągnięcia są wielkimi sukcesami. Możliwość obserwowania tego procesu jest dla mnie największą nagrodą.

Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: licencjat Edukacja Elementarna i Język Angielski; studia magisterskie Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe; roczny kurs Porozumienia bez przemocy organizowany przez Szkołę Trenerów opartej na empatii, kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu” prowadzony przez Emi Yuda (dyplom międzynarodowy AMI – Association Montessori Internationale), kilkuletnie doświadczenie w placówce anglojęzycznej jako wychowawca grupy; nauczycielka języka angielskiego; prywatnie mama rocznej Jadwini; z urodzenia i zasiedzenia Poznanianka.

Kadra placówki

Aleksandra Krysiewicz – psycholog przedszkola

Praca z ludźmi i dla ludzi to mój cel, to ja. Moje wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe są ściśle ze sobą powiązane. Praca z najmłodszymi ludźmi jest wielkim wyzwaniem, a to jak temu sprostamy zależy tylko od nas samych. Uśmiech dziecka jest dla mnie najcenniejszą zapłatą. Prywatnie jestem mamą zanurzoną w nurcie rodzicielstwa bliskości, uwielbiam poznawać inne kultury – najlepiej od podszewki, zarażam tą pasją moją córkę.

Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych kierunek psychologia oraz Wydział Teologii kierunek dialog społeczny; absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa: przygotowanie pedagogiczne, oraz wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori w Szkole Podstawowej nr 102 w Poznaniu oraz rocznego kursu Porozumienia bez przemocy organizowanego przez Szkołę Trenerów komunikacji opartej na empatii oraz kursów z zakresu: muzykoterapii; relaksacji; pracy z dziećmi z nadpobudliwością; dziećmi w procesie żałoby; z zaburzeniami zachowania; przejawiających zachowania agresywne, seksualności dziecka. Doświadczenie wolontariusza w pracy z małym dzieckiem w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Wykładowca i opiekun studentów, mentor w Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czarneckiego EFC. W ciągłym poszukiwaniu nowej wiedzy.

Elżbieta Strzelczak –  neurologopeda

Elżbieta Strzelczak

Jako logopeda początkowo pracowałam w kilku przedszkolach i w szkole. Wkrótce jednak postanowiłam wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności, aby skuteczniej pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Ukończyłam szereg warsztatów oraz studia z zakresu neurologopedii. Zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną wykorzystuję w swojej pracy (m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji, własna praktyka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Kaliszu). Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu warsztatach naukowo-szkoleniowych. W wolnych chwilach oddaję się swojemu hobby: podróżowaniu i oglądaniu dobrych filmów.

absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, doświadczenie w pracy pedagoga i nauczyciela w szkole podstawowej, w 2001 roku ukończone podyplomowe studia w zakresie logopedii oraz studia w zakresie Neurologopedii na UMCS w Lublinie, ukończone liczne warsztaty i szkolenia (m.in. z kinezjologii, masaży usprawniających, komunikacji alternatywnej).


Zadanie nauczyciela [Montessori] nie jest ani małe, ani łatwe! Musi on przygotować ogromną ilość wiedzy, aby zaspokoić mentalny głód dziecka, i nie jest, jak zwykły nauczyciel, ograniczony przez podręcznik.

Maria Montessori