Program

Metoda Montessori, o którą oparty jest program w naszym przedszkolu bierze swój początek w prostych obserwacjach na temat dziecka poczynionych przez włoską lekarkę i pedagożkę – Marię Montessori:

  • dziecko potrafi samo dokonać wyboru,
  • dziecko ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeśli jest zainteresowane tym co robi,
  • dziecko lubi powtarzać ćwiczenia,
  • dziecko nie domaga się nagrody,
  • dziecko lubi porządek i sensowe zajęcia,
  • poczucie godności wzrasta u dziecka, kiedy ma możliwość wybrania zajęcia i wykonania go we właściwym dla siebie czasie.

Montessori

Dlatego podczas pobytu w przedszkolu dziecko samodzielnie wybiera, z której z pośród dostępnych możliwości chce skorzystać. Naszą rolą jako wychowawców jest motywowanie i wskazywanie ścieżek rozwoju, jednak to przede wszystkim dziecko jest aktywne. Jasne i konsekwentnie przestrzegane zasady (np. dbanie o porządek) zapewniają dziecku poczucie sensu i bezpieczeństwa.

Pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo. Grupa dzieci w różnym wieku sprzyja rozwojowi społecznemu: starsze dzieci uczą się pomagać młodszym, a młodsze dzięki towarzystwu starszych szybciej się usamodzielniają. Program jest w dużej mierze zindywidualizowany, ponieważ każde z dzieci rozwija się w nieco innym tempie.

467_1_1455914532_547190

Program układamy tak, by wychodził naprzeciw oczekiwaniom dzieci, by wiedzę uzyskiwały we właściwym dla siebie czasie (nie za wcześnie i nie za późno). W osiągnięciu tego celu pomagają nam materiały dydaktyczne zaprojektowane zgodnie z zasadą, że dziecko uczy się całym ciałem. Sformułowała ją Maria Montessori na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi w przedszkolu Casa dei Bambini. Przyjęła, że dziecko powinno rozwijać się motorycznie, sensorycznie, emocjonalnie, duchowo i intelektualnie. Materiały w sali umieszczone są tak, by dzieci mogły z nich samodzielnie korzystać (brać, przenosić, odkładać na miejsce).

Stałym punktem programu są w naszej Przystani tzw. lekcje ciszy, zapoczątkowane przez Marię Montessori. Lekcja ciszy jest „zabawą grupową”, która przynosi dziecku wiele ważnych umiejętności i buduje poczucie własnej wartości.

311_29

Przez większą część dnia dzieci mają kontakt z językiem angielskim, którego używa jeden z nauczycieli. Umysł dziecka jest niezwykle chłonny na nowe brzmienia, obcą melodię zdania czy nieznane słowa. Pracując na co dzień z językiem angielskim wykorzystujemy ten potencjał budując solidną podstawę pod naukę języka w kolejnych etapach edukacji. Słuchanie wskazówek, udział w grach i zabawach, powtarzanie rymowanek i piosenek jest dla dziecka zabawą, sprawia mu radość i daje satysfakcję, co sprzyja pozytywnemu nastawieniu do nauki języka w dalszych latach.

467_15

Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela
jest bycie zdolnym, by powiedzieć:
Te dzieci pracują jak gdybym nie istniała

Maria Montessori