Zajęcia dodatkowe

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 – 10:00 Podróż do Krainy Muzyki

8:30 Włóczykije,

9:00 Poszukiwacze

9:30 Wędrowcy

Balet

Lidia Zwolińska (dla zapisanych dzieci)

8:30-9:00,

9:00-9:30

Podróż do Krainy Muzyki

8:30 Poszukiwacze,

9:00 Włóczykije

9:30 Wędrowcy

Improwizacje

Agnieszka Rogaczewska-Foryś
(dla zapisanych dzieci 5-6 lat)

8.30-9:00,

9:00-9:30

9:00-12:00 Zajęcia dla starszaków Aleksandra Krysiewicz

(10:00-10:30, 10:30-11:00)

logopedia-zajęcia indywidualneAnna Michalska

Twórcze wyładowanie

wychowawcy grup 9:00-11:30,

11:15-12:15

15:00-16:00 Narada zabawkowa Piłka nożna (dla zapisanych dzieci)
15:00-15:30
Grupa 1
15:30-16:00
Grupa 2

Z zajęć dodatkowych, poza codziennym językiem angielskim, oferujemy:

Podróż do Krainy Muzyki czyli warsztat zabawy muzycznej

Dwa razy w tygodniu zabieramy dzieci w podróż do świata rytmu, harmonii, melodii, barwy. W czasie tych muzycznych wypraw uczy jak rozumieć i interpretować język dźwięków, śpiewu, gry na instrumentach, tańców a przede wszystkim – działania. Warsztat zabawy muzycznej opiera się o aktywność zabawową dziecka, połączoną z elementami metod Gordona, C. Orffa i J. Dalcroze’a, R. Labana, pedagogiki zabawy, metod integrujących działalność percepcyjną z kreacyjną tak, by sprostać potrzebom i możliwościom ekspresyjnym małego dziecka. Podczas aktywnych spotkań z dźwiękiem i dzieci kształtują twórczą wyobraźnię, pamięć, syntezę i analizę słuchową, sprawności motoryczne, zaś przy tej okazji, w oparciu o repertuar dobrany do ich możliwości rozwojowych, poznają kanon najpiękniejszej literatury muzycznej (do śpiewania, grania i słuchania) na różne okazje związane z działalnością człowieka.

Twórcze wyładowanie czyli warsztaty plastyczno-rękodzielnicze

Raz w tygodniu zapraszamy Odkrywców na wyprawę do niezwykłego świata sztuki. Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne, o których do tej pory im się nie śniło. Malują na tkaninach, pracują z gliną, tworzą nowe kształty przy pomocy piasku, plasteliny i innych niecodziennych materiałów.
20150529-_MG_2840

Spotkania z psychologiem

Towarzyszenie dzieciom podczas ich przedszkolnej przygody jest głównym zadaniem psychologa w Przystani Odkrywców. Na tej aktywności opiera się cała gama oddziaływań, które mają za zadanie wspierać naturalny rozwój dziecka w obszarze sensorycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Stała obecność w przedszkolu pozwala zaplanować oddziaływania długofalowe według autorskiego programu jak i działania będące odpowiedzią na aktualnie pojawiające się potrzeby dzieci jako grupy społecznej oraz dziecka jako indywidualności. Stały kontakt z rodzicami oraz wychowawcami grupy jest możliwy dzięki dyżurom oraz elastycznemu grafikowi spotkań. Cyklicznie organizowane są zajęcia warsztatowe dla grup dzieci przedszkolnych oraz dla rodziców, chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu psychologii dziecka. Dodatkowym zadaniem jest prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci najmłodszych, które stoją na progu naszej Przystani. Zajęcia te mają charakter integracyjny i rozwojowy, opierają się na aktywności polisensorycznej.

Zajęcia dla Starszych Odkrywców z panią Psycholog

Zajęcia te, prowadzone przez panią psycholog Aleksandrę Krysiewicz, dedykowane są dzieciom od piątego i pół roku życia, a ich celem jest wzmocnienie oraz rozwój ukształtowanych dotychczas kompetencji psychologicznych (emocjonalnych, społecznych a także poznawczych) oraz przygotowanie do łagodnego przejścia do szkoły. Projektując poszczególne zajęcia wykorzystujemy różne metody m.in. projektu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, treningu umiejętności społecznych, elementów sensoplastyki. Całe zajęcia są zanurzone w Porozumieniu bez przemocy. Każde spotkanie kończymy na kręgu praktyką uważności lub ulubionymi ćwiczeniami relaksacyjnymi. Staramy się, aby dzieci wynosiły z nich coś do domu, karty pracy, wykonane książeczki, zadania dzięki którym łatwiej będzie im dzielić się z najbliższymi tym co robiły podczas warsztatu.

Spotkania indywidualne z logopedą

Wszystkie dzieci w Przystani Odkrywców objęte są opieką logopedyczną. Z dziećmi, które tego potrzebują, spotyka się co tydzień Pani Logopeda, doświadczony praktyk, który w ścisłej współpracy z rodzicami wypracowuje z Odkrywcami prawidłowe nawyki wymowy, usuwa wady i dba o jak najlepszy rozwój pod względem leksykalnym, fonetycznym oraz gramatycznym.

20150529-_MG_2931

Gościnne teatrzyki i artyści

Zapraszamy przeróżne teatry dziecięce. Jak do tej pory odwiedzili nas m.in. urokliwy Teatr Cieni „Latarenka”, fenomenalny Teatr Wędrowny Małe Mi, piękny Teatr Planeta M. Poza grupami teatralnymi z ogromną przyjemnością zapraszamy bajarzy („Baśnie Waśnie”), muzyków, czy też pasjonatów sztuki (jak np. Grupę Mozaika).

przedstawienie-24