Zajęcia dodatkowe

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 9:30
9:00-12:00 logopedia – zajęcia indywidualne Zajęcia z p. psycholog dla starszaków Zajęcia z p. psycholog dla starszaków
11:15-12:15 Twórcze wyładowanie
14:30-15:30 Narada zabawkowa 14:30-15:30 Poszukiwacze
15:00-16:00 Włóczykije
Narada zabawkowa
15:00-16:00 Wędrowcy
14:30-15:30 Warsztat teatralny
14:30-15:00 Włóczykije
Warsztat teatralny
14.30-15:00 Poszukiwacze
15.00-15:30 Wędrowcy
14:30 – 16.30 Piłka nożna (dla zapisanych dzieci)
15:00-15:30 Grupa 1
15:30-16:00 Grupa 2
Podróż do Krainy Muzyki
15:00-15:30 Wędrowcy
15:30-16:00 Poszukiwacze
16:00-16:30 Włóczykije
Podróż do Krainy Muzyki
15:00-15:30
Włóczykije
15:30-16:00
Poszukiwacze
16:00-16:30 Wędrowcy
Balet(dla zapisanych dzieci)
15:00-15:30 Grupa 1
15:30-16:00 Grupa 2

Z zajęć dodatkowych, poza codziennym językiem angielskim, oferujemy:

Podróż do Krainy Muzyki czyli warsztat zabawy muzycznej

Dwa razy w tygodniu zabieramy dzieci w podróż do świata rytmu, harmonii, melodii, barwy. W czasie tych muzycznych wypraw uczy jak rozumieć i interpretować język dźwięków, śpiewu, gry na instrumentach, tańców a przede wszystkim – działania. Warsztat zabawy muzycznej opiera się o aktywność zabawową dziecka, połączoną z elementami metod Gordona, C. Orffa i J. Dalcroze’a, R. Labana, pedagogiki zabawy, metod integrujących działalność percepcyjną z kreacyjną tak, by sprostać potrzebom i możliwościom ekspresyjnym małego dziecka. Podczas aktywnych spotkań z dźwiękiem i dzieci kształtują twórczą wyobraźnię, pamięć, syntezę i analizę słuchową, sprawności motoryczne, zaś przy tej okazji, w oparciu o repertuar dobrany do ich możliwości rozwojowych, poznają kanon najpiękniejszej literatury muzycznej (do śpiewania, grania i słuchania) na różne okazje związane z działalnością człowieka.

Dotknij teatru czyli warsztaty teatralne

Teatr łączy w sobie wszystkie dziedziny sztuki. Teatr to dźwięk, ruch, światło, obraz  i słowo. Teatr ma nieograniczone środki wyrazu, to też sposób myślenia i filozofia. Odkrywcy dzięki prowadzącej zanurzają się we wszystkie możliwe obszary teatru i poznają jego bogaty język. Szczególną uwagę zwracają na słowo mówione i śpiewane, które jest głównym nośnikiem sztuki teatralnej. Praca z tekstem literackim, dobrą piosenką,  świadomością własnego ciała oraz aparatem mowy, to główne zadania instruktora teatralnego, jednak najważniejsze jest uwrażliwienie Dzieci na szeroko pojętą sztukę i wypracowanie w nich estetyki, która w przyszłości pozwoli im na dokonywanie właściwych  wyborów. To sięganie do źródła nie przynosi spektakularnych efektów „tu i teraz”, za to procentuje przez resztę życia.

Twórcze wyładowanie czyli warsztaty plastyczno-rękodzielnicze

Raz w tygodniu zapraszamy Odkrywców na wyprawę do niezwykłego świata sztuki. Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne, o których do tej pory im się nie śniło. Malują na tkaninach, pracują z gliną, tworzą nowe kształty przy pomocy piasku, plasteliny i innych niecodziennych materiałów.
20150529-_MG_2840

Figle Migle czyli kolorowa gimnastyka

Raz na dwa tygodnie dzieci mają okazję spotkać się z naszym fizjoterapeutą i jednocześnie terapeutą integracji sensorycznej. Podczas wspólnej zabawy i zajęć z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej dzieci w niecodzienny sposób zaspokajają swoją potrzebę ruchu oraz korygują nieprawidłową postawę ciała. Zajęcia przepełnione są różnymi barwami, gdyż prowadząca wykorzystuje przeróżne rekwizyty, jak na przykład chustę Klanzy, kolorowe piłki, woreczki, obręcze, czy też hula hop. Dzieci nie mają czasu na nudę.

20150529-_MG_2746

Spotkania z psychologiem

Towarzyszenie dzieciom podczas ich przedszkolnej przygody jest głównym zadaniem psychologa w Przystani Odkrywców. Na tej aktywności opiera się cała gama oddziaływań, które mają za zadanie wspierać naturalny rozwój dziecka w obszarze sensorycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Stała obecność w przedszkolu pozwala zaplanować oddziaływania długofalowe według autorskiego programu jak i działania będące odpowiedzią na aktualnie pojawiające się potrzeby dzieci jako grupy społecznej oraz dziecka jako indywidualności. Stały kontakt z rodzicami oraz wychowawcami grupy jest możliwy dzięki dyżurom oraz elastycznemu grafikowi spotkań. Cyklicznie organizowane są zajęcia warsztatowe dla grup dzieci przedszkolnych oraz dla rodziców, chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu psychologii dziecka. Dodatkowym zadaniem jest prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci najmłodszych, które stoją na progu naszej Przystani. Zajęcia te mają charakter integracyjny i rozwojowy, opierają się na aktywności polisensorycznej.

Zajęcia dla Starszych Odkrywców z panią Psycholog

Zajęcia te, prowadzone przez panią psycholog Aleksandrę Krysiewicz, dedykowane są dzieciom od piątego i pół roku życia, a ich celem jest wzmocnienie oraz rozwój ukształtowanych dotychczas kompetencji psychologicznych (emocjonalnych, społecznych a także poznawczych) oraz przygotowanie do łagodnego przejścia do szkoły. Projektując poszczególne zajęcia wykorzystujemy różne metody m.in. projektu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, treningu umiejętności społecznych, elementów sensoplastyki. Całe zajęcia są zanurzone w Porozumieniu bez przemocy. Każde spotkanie kończymy na kręgu praktyką uważności lub ulubionymi ćwiczeniami relaksacyjnymi. Staramy się, aby dzieci wynosiły z nich coś do domu, karty pracy, wykonane książeczki, zadania dzięki którym łatwiej będzie im dzielić się z najbliższymi tym co robiły podczas warsztatu.

Spotkania indywidualne z logopedą

Wszystkie dzieci w Przystani Odkrywców objęte są opieką logopedyczną. Z dziećmi, które tego potrzebują, spotyka się co tydzień Pani Logopeda, doświadczony praktyk, który w ścisłej współpracy z rodzicami wypracowuje z Odkrywcami prawidłowe nawyki wymowy, usuwa wady i dba o jak najlepszy rozwój pod względem leksykalnym, fonetycznym oraz gramatycznym.

20150529-_MG_2931

Gościnne teatrzyki i artyści

Zapraszamy przeróżne teatry dziecięce. Jak do tej pory odwiedzili nas m.in. urokliwy Teatr Cieni „Latarenka”, fenomenalny Teatr Wędrowny Małe Mi, piękny Teatr Planeta M. Poza grupami teatralnymi z ogromną przyjemnością zapraszamy bajarzy („Baśnie Waśnie”), muzyków, czy też pasjonatów sztuki (jak np. Grupę Mozaika).

przedstawienie-24